• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ Kolaudační souhlas s užíváním stavby Splašková kanalizace Henčov a rozhodnutí o zkušebním provozu ČOV Henčov

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Havlíčkova, Jihlava

13.9.2017 od 13:00(skutečnost) do  13:30 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Havlíčkova č. o. 26,26a,27,28,28a,28b,29,30,31,32,33  z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Krátká, Jiřího z Poděbrad, U Hraničníku – Jihlava

23.8.2017 od 13:25(skutečnost) do  15:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Krátká č.: 2,1 a 4; ulice Jiřího z Poděbrad č.: 15,17; ulice U Hraničníku č.: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21  z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Rokycanova

7.8.2017 od 10:20(skutečnost) do  12:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Rokycanova z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

Aktuality

21 září

VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody Pávovská – Jihlava

5.10.2017 od 08:00(skutečnost) do  12:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Pávovská 25c, SPŠTA, Pávovská truhlářství, Pávovská novostavba p. Koten.  Důvodem výluky je rekonstrukce (zkapacitnění) vodovodní přípojky pro Střední průmyslovou školu technickou a automobilní (vysazení odbočky DN 90). Informace na vodárenském dispečinku tel.: 567 569 204

13 září

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“

Kolaudační souhlas s užíváním stavby Splašková kanalizace Henčov a rozhodnutí o zkušebním provozu ČOV Henčov

10 červenec

Splašková kanalizace Zborná

13.7.2017 v 8.00 hodin proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby betonové gravitační opěrné zdi u ČS3 ve Zborné.

23 červen

Změna ceny vodného a stočného od 1.7.2017

Cenová tabulka pro vodné a stočné 2017

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

565 597 508

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.