• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ Kolaudační souhlas s užíváním stavby Splašková kanalizace Henčov a rozhodnutí o zkušebním provozu ČOV Henčov

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS,a. s. – přerušení dodávky vody ulice S. K. Neumanna č. o. 1,1a,1b,2, Jihlava

08.03.2018 od 9:00 (skutečnost) do  15:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody  ulice S.K. Neumanna č. 0. 1,1a,1b,2 z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Náhradní zdroj vody. Informace na tel.: 567 569 204

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice 8. března, Jihlava

04.03.2018 od 10:30 (skutečnost) do  15:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody  ulice 8.března z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Informace na tel.: 567 569 204

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody Křížová, Jihlava

19.02.2018 od 09:00 (skutečnost) do  11:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody  ulice Křížová v úseku od Masarykova náměstí po křižovatku s ul. U Kasáren z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Informace na tel.: 567 569 204

Aktuality

10 leden

Odečty vodoměrů Horní Kosov (Kaskáda)

V pondělí 22.1.2018 (od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Horním Kosově v Jihlavě (Kaskáda) pro zúčtování vodného a stočného za rok 2017.

10 leden

Odečty vodoměrů Kosov u Jihlavy, Handlovy Dvory, Hruškové Dvory

Ve středu 17.1.2018 (od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Kosově u Jihlavy, Handlových Dvorech a Hruškových Dvorech pro zúčtování vodného a stočného za rok 2017.

21 září

VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody Pávovská – Jihlava

5.10.2017 od 08:00(skutečnost) do  12:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Pávovská 25c, SPŠTA, Pávovská truhlářství, Pávovská novostavba p. Koten.  Důvodem výluky je rekonstrukce (zkapacitnění) vodovodní přípojky pro Střední průmyslovou školu technickou a automobilní (vysazení odbočky DN 90). Informace na vodárenském dispečinku tel.: 567 569 204

13 září

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“

Kolaudační souhlas s užíváním stavby Splašková kanalizace Henčov a rozhodnutí o zkušebním provozu ČOV Henčov

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

565 597 508

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.