• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

„Splašková kanalizace Zborná“ a „Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ Splašková kanalizace Zborná, Splašková kanalizace a ČOV Henčov

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody Henčov

12.10.2016 od 08:00 (skutečnost) do 11:00  (předpoklad) přerušení dodávky vody v Henčově (spodní část obce u požární nádrže)z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Na hranici, Jihlava

25.9.2016 od 09:30 (skutečnost) do 14:30  (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Na hranici po Akuservis Cakl z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Náhradní zdroj vody.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Alšova, Jihlava

15.9.2016 od 08:00 (skutečnost) do 10:00  (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Alšova z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Náhradní zdroj není k dispozici.

Aktuality

28 červen

Pondělí 4.7.2016 zavřeno!

V pondělí 4.7.2016 bude společnost Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s. zavřena. Od čtvrtka 7.7.2016 opět normální provoz viz. otevírací doba.

06 duben

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ slavnostní zahájení stavby 13.4.2016

  24.8.2016 Testování nepropustnosti stěn nádrží budoucí ČOV. 17.8.2016 Práce na stoce B postoupily směrem k otočce MHD.   10.8.2016 Konečný budoucí tvar nádrží ČOV bez zastropení.   3.8.2016 Stoka B pokračuje do zatáčky pod bývalým statkem. 27.7.2016 Vyfrézovaná komunikace pro výkop stoky D. 13.7.2016 Rostoucí bednění budoucích nádrží ČOV.   15.6.2016 Výkop pro budoucí […]

29 prosinec

Omezení provozní doby dne 30.12.2015

Dne 30.12.2015 dojde k omezení provozní doby pro veřejnost, provozovna JVAK bude otevřena pro veřejnost od 8:00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14:00 hod. Následující den 31.12.2015 bude provozovna uzavřena.

17 prosinec

Plánované přerušení dodávky vody Sasov, Jihlava

5.1.2016 od 08:00 (skutečnost) do 12:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody celá obec Sasov vč. Sasovského údolí z důvodu napojení nového vodovodu v rámci investiční akce Statutárního města Jihlava. Náhradní zdroj vody – cisterna 11 m3.

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

565 597 508

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.