• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ zahájení stavby 13.4.2016 10.4.2017 Byly upraveny svahy podél nově vybudované ČOV, proti erozivnímu splachu byly zabezpečeny jutovými rohožemi a osety. Současně byly zahájeny práce na úpravě nivelety osazených kanalizačních poklopů pro finální provedení asfaltových vrstev komunikace. Byly provedeny podkladní vrstvy příjezdové komunikace k ČOV a zahájena pokládka asfaltových vrstev. Ve dnech 6.4. až 17.4.2017 bude uzavřen průjezd místní […]

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Nad Splavem, Jihlava

9.5.2017 od 09:15 (skutečnost) do  11:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Nad Splavem č. o. : 6,8,18,16,14,12,10 z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Široká, Jihlava

25.2.2017 od 09:00 (skutečnost) do  10:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Široká  z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Březinova, Jihlava

24.2.2017 od 08:45 (skutečnost) do  14:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Březinova č. o. 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Náhradní zdroj vody.

Aktuality

04 duben

Splašková kanalizace Zborná – stavební práce zahájeny 9.11.2015

Výstavba nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace a tří přečerpávacích stanic s napojením na kanalizační síť města Jihlavy.

04 duben

Dopravní opatření Henčov

Ve dnech 6.4. až 17.4.2017 bude uzavřen průjezd místní částí města Jihlavy Henčovem pro veškerou dopravu z důvodu provádění prací souvisejících s budováním nové splaškové kanalizace – pokládka nového asfaltového povrchu komunikace od požární nádrže k nové ČOV (směr výpadovka na Brno) a od požární nádrže k letišti (směr skládka SMJ). Vše bude řádně vyznačeno […]

05 leden

Odečty vodoměrů Horní Kosov, Hruškové Dvory – Jihlava

V pondělí 9.1.2017 (od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Horním Kosově v Jihlavě (Kaskáda) a Hruškových Dvorech u Jihlavy pro zúčtování vodného a stočného za rok 2016.  

02 leden

Odečty vodoměrů Kosov u Jihlavy

Ve středu 4.1.2017 (od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Kosově u Jihlavy pro zúčtování vodného a stočného za rok 2016

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

565 597 508

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.