• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ 18.7.2017 v 9.00 hodin proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby splaškové kanalizace a následně v 10.00 hodin proběhne místní šetření zkušebního provozu stavby ČOV Henčov.

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Příční až po ulici 5.května

23.7.2017 od 14:30(skutečnost) do  19:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulicePříční až po ul. 5. května z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Náhradní zdroj vody.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Rokycanova

12.7.2017 od 13:10(skutečnost) do  15:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Rokycanova z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Havlíčkova

8.7.2017 od 08:30 (skutečnost) do  11:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Havlíčkova z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

Aktuality

10 červenec

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“

18.7.2017 v 9.00 hodin proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby splaškové kanalizace a následně v 10.00 hodin proběhne místní šetření zkušebního provozu stavby ČOV Henčov.

10 červenec

Splašková kanalizace Zborná

13.7.2017 v 8.00 hodin proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby betonové gravitační opěrné zdi u ČS3 ve Zborné.

23 červen

Změna ceny vodného a stočného od 1.7.2017

Cenová tabulka pro vodné a stočné 2017

14 červen

VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody ul. Mošnova, ul. Vojanova – Jihlava

15.6.2017 od 08:00 (skutečnost) do  12:00 (předpoklad) plánované přerušení dodávky vody ulice Mošnova č.: 2,4,6,19,21,23,25 a ulice Vojanova č.: 16,18,20. Náhradní zdroj vody.

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

565 597 508

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.