• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

Splašková kanalizace Zborná – stavební práce zahájeny 9.11.2015 Výstavba nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace a tří přečerpávacích stanic s napojením na kanalizační síť města Jihlavy.

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Široká, Jihlava

25.2.2017 od 09:00 (skutečnost) do  10:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Široká  z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Březinova, Jihlava

24.2.2017 od 08:45 (skutečnost) do  14:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Březinova č. o. 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Náhradní zdroj vody.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice 8. Března – část ulice Stamicova, Jihlava

19.2.2017 od 15:50 (skutečnost) do 20.2.2017 do  16:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice 8.Března a část ulice Stamicova, Jihlava z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Náhradní zdroj vody – cisterna.

Aktuality

05 leden

Odečty vodoměrů Horní Kosov, Hruškové Dvory – Jihlava

V pondělí 9.1.2017 (od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Horním Kosově v Jihlavě (Kaskáda) a Hruškových Dvorech u Jihlavy pro zúčtování vodného a stočného za rok 2016.  

02 leden

Odečty vodoměrů Kosov u Jihlavy

Ve středu 4.1.2017 (od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Kosově u Jihlavy pro zúčtování vodného a stočného za rok 2016

30 prosinec

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ slavnostní zahájení stavby 13.4.2016

22.12.2016 Objekt ČOV byl oplocen a zůstává připraven na konečné stavební úpravy za příznivých klimatických podmínek v dalším roce. Tímto byly přerušeny veškeré práce na stavbě „Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ přes zimní období. 20.12.2016 Byly provedeny úpravy komunikací na stoce C po výkopu provizorním zaasfaltováním tak, aby bylo možno provádět zimní údržbu komunikací. Finální […]

13 prosinec

23.12.2016 z technických důvodů zavřeno

V pátek  23.12.2016 bude společnost Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s. z technických důvodů zavřena. Od  27.12.- 30.12.2016 opět normální provoz viz. otevírací doba.

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

565 597 508

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.