• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

Odkanalizování Heroltic 24.9.2018 Dnešním dnem uveřejněním smlouvy mezi Statutárním městem Jihlava jako objednatelem stavby a společností Eurovia CS a. s. jako zhotovitelem stavby nabývá tato smlouva účinnosti. V souladu s ustanovením smlouvy bude předáno ve středu 26.9.2018 staveniště a stavba tím bude defacto zahájena. Současně proběhne také slavnostní zahájení stavby poklepáním na základní kámen nové čistírny odpadních […]

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Palackého, Benešova, Matky Boží

12.10.2018 od 11:00(skutečnost) do  15:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Palackého od křižovatky s ul. Benešova po křižovatku s ulicí Matky Boží – oprava poruchy.  Informace na tel.: 567 569 204

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Březinova č. 132

9.10.2018 od 11:30(skutečnost) do  15:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Březinova č. 132 – oprava poruchy. Náhradní zdroj vody. Informace na tel.: 567 569 204

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Luční, Jihlava

8.10.2018 od 13:30(skutečnost) do  16:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Luční – oprava poruchy. Informace na tel.: 567 569 204

Aktuality

09 říjen

Plánované přerušení dodávky vody Kosov u Jihlavy

30.10.2018 od 08:00(skutečnost) do  15:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody v Kosově u Jihlavy z důvodu opravy vodovodního zařízení. Náhradní zdroj vody: cisterna s pitnou vodou bude přistavena vedle objektu Kosov 9 Bližší informace: +420 605 209 607

09 říjen

Plánované přerušení dodávky vody Kosov u Jihlavy

24.10.2018 od 08:00(skutečnost) do  17:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody v Kosově u Jihlavy z důvodu opravy vodovodního zařízení. Náhradní zdroj vody: cisterna s pitnou vodou bude přistavena vedle objektu Kosov 9 Bližší informace: +420 605 209 607

08 říjen

VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody zahrádkářská oblast mezi Pístovskými rybníky a Maškovým rybníkem

29.10.2018 od 08:00(skutečnost) do  20:00 (předpoklad) plánované přerušení dodávky vody  v zahrádkářské oblasti mezi Pístovskými rybníky a Maškovým rybníkem (čp. 55,E4,E5,E9,E10,E12,E13,E15,E24,E35,E37) z důvodu přeložky vodovodního potrubí DN 300 LT v rámci výstavby Obchodního centra Jihlava, lokalita Pelhřimovská. Náhradní zdroj vody na vyžádání. Informace na tel.: 567 569 204

24 září

Předání staveniště a slavnostní zahájení stavby „Odkanalizování Heroltic“

Dne 26.9.2018 v dopoledních hodinách, od 10:30 hod., proběhne předání staveniště zhotoviteli pro výstavbu splaškové kanalizace a ČOV v Herolticích. Současně ve stejný den v odpoledních hodinách, od 15:30 hod., proběhne na místě samém slavnostní zahájení výstavby splaškové kanalizace a ČOV v Herolticích s tím, že bude za přítomnosti představitelů Statutárního města Jihlavy, jako investora […]

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

565 597 508

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.