• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

„Splašková kanalizace Zborná“ a „Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ Splašková kanalizace Zborná, Splašková kanalizace a ČOV Henčov

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

Havárie kanalizace U Hlavního nádraží, Jihlava

25.7.2016 v cca 10:00 hodin byla zjištěna havárie na veřejné kanalizaci U Hlavního nádraží Jihlava. Příčinou  havárie bylo uvíznutí plastové trubky ve spádišťové šachtě, která ucpala odtok splaškových vod veřejnou kanalizací. Odpadní vody odtékají do Drážního potoka. Jedná se o veřejnou kanalizaci v rámci  projektu “ Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města […]

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ul. Havlíčkova, U Skály, Polenská -křižovatka, Jihlava

15.6.2016 od 12:00 (skutečnost) do 15:00  (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Havlíčkova od křižovatky s ul. U Skály po křižovatku s ul. Polenská z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy. Náhradní zdroj vody.

VAS, a. s. – havárie kanalizace ulice Křižíkova

24.5.2016 od 11:30 (skutečnost) do 27.5.2016  (předpoklad) došlo vlivem přívalového deště k podemletí a poruše vozovky, která způsobila havárii na veřejné kanalizaci (zborcení) v ulici Křižíkova v místě realizace stavby „Oprava opěrné zdi v ul. Křižíkova“.

Aktuality

28 červen

Pondělí 4.7.2016 zavřeno!

V pondělí 4.7.2016 bude společnost Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s. zavřena. Od čtvrtka 7.7.2016 opět normální provoz viz. otevírací doba.

06 duben

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ slavnostní zahájení stavby 13.4.2016

1.6.2016 Byly zahájeny zemní práce na nové ČOV. 25.5.2016 Práce na stoce B finišují, buduje se poslední úsek a jednotlivé přípojky. 18.5.2016 Pokračují práce na stoce A od budoucí ČOV. 18.5.2016 Pokračující práce na stoce B. 16.5.2016 Výstavba stoky B je již za polovinou. 12.5.2016 Dne 11.5.2016 proběhla veřejná schůze s obyvateli Henčova, na které […]

29 prosinec

Omezení provozní doby dne 30.12.2015

Dne 30.12.2015 dojde k omezení provozní doby pro veřejnost, provozovna JVAK bude otevřena pro veřejnost od 8:00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14:00 hod. Následující den 31.12.2015 bude provozovna uzavřena.

17 prosinec

Plánované přerušení dodávky vody Sasov, Jihlava

5.1.2016 od 08:00 (skutečnost) do 12:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody celá obec Sasov vč. Sasovského údolí z důvodu napojení nového vodovodu v rámci investiční akce Statutárního města Jihlava. Náhradní zdroj vody – cisterna 11 m3.

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

567 167 578

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.