• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

„Splašková kanalizace Zborná“ a „Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ Splašková kanalizace Zborná, Splašková kanalizace a ČOV Henčov

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS, a. s. – havárie kanalizace ulice Křižíkova

24.5.2016 od 11:30 (skutečnost) do 27.5.2016  (předpoklad) došlo vlivem přívalového deště k podemletí a poruše vozovky, která způsobila havárii na veřejné kanalizaci (zborcení) v ulici Křižíkova v místě realizace stavby „Oprava opěrné zdi v ul. Křižíkova“.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Jiřího z Poděbrad

3.5.2016 od 9:00 (skutečnost) do 10:30 (předpoklad) přerušení dodávky vody  ulice Jiřího z Poděbrad z důvodu opravy havárie vodovodu.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Slavíčkova, Jihlava

4.3.2016 od 9:00 (skutečnost) do 15:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody  ulice Slavíčkova č. o. 8,10,12,14,16,18,20,34,36,38,40 z důvodu opravy havárie vodovodu. Náhradní zdroj vody.

Aktuality

06 duben

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ slavnostní zahájení stavby 13.4.2016

18.5.2016 Pokračující práce na stoce B. 16.5.2016 Výstavba stoky B je již za polovinou. 12.5.2016 Dne 11.5.2016 proběhla veřejná schůze s obyvateli Henčova, na které byl prezentován harmonogram výstavby, jednotlivé postupy při výstavbě a zodpovězeny dotazy týkající se napojení jednotlivých nemovitostí na budovanou kanalizaci. Schůze se kromě zástupce stavebníka, objednatele a zhotovitele zúčastnili také zástupci […]

29 prosinec

Omezení provozní doby dne 30.12.2015

Dne 30.12.2015 dojde k omezení provozní doby pro veřejnost, provozovna JVAK bude otevřena pro veřejnost od 8:00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14:00 hod. Následující den 31.12.2015 bude provozovna uzavřena.

17 prosinec

Plánované přerušení dodávky vody Sasov, Jihlava

5.1.2016 od 08:00 (skutečnost) do 12:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody celá obec Sasov vč. Sasovského údolí z důvodu napojení nového vodovodu v rámci investiční akce Statutárního města Jihlava. Náhradní zdroj vody – cisterna 11 m3.

15 prosinec

Silvestr 2015 – JVAK a. s. veřejnosti uzavřen!

31.12.2015 bude společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a. s., Komenského 1, Jihlava  veřejnosti uzavřena!

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

567 167 578

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.