• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

Odkanalizování Heroltic 24.9.2018 Dnešním dnem uveřejněním smlouvy mezi Statutárním městem Jihlava jako objednatelem stavby a společností Eurovia CS a. s. jako zhotovitelem stavby nabývá tato smlouva účinnosti. V souladu s ustanovením smlouvy bude předáno ve středu 26.9.2018 staveniště a stavba tím bude defacto zahájena. Současně proběhne také slavnostní zahájení stavby poklepáním na základní kámen nové čistírny odpadních […]

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Březinova 117,118

13.12.2018 od 17:00(skutečnost) do 14.12.2018 do 16:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Březinova- oprava poruchy.  Náhradní zdroj vody.Informace na tel.: 567 569 204

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Demlova č. o. 3,4,5,6,7,8

13.12.2018 od 11:15(skutečnost) do 16:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody uliceDemlova č. o. 3,4,5,6,7,8 – oprava poruchy.  Náhradní zdroj vody.Informace na tel.: 567 569 204

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice U cihelny 7

8.12.2018 od 13:00(skutečnost) do 18:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice U cihelny 7 – oprava poruchy.  Náhradní zdroj vody.Informace na tel.: 567 569 204

Aktuality

06 prosinec

Silvestr 2018 – společnost JVAK a. s. veřejnosti uzavřena!

V pondělí  31.12.2018 bude společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a. s.  veřejnosti uzavřena. Od  2.1.2019 opět normální provoz viz. otevírací doba. Všem našim zákazníkům, zaměstnancům i partnerům děkujeme za uplynulý rok 2018 a všem přejeme hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2019!

09 říjen

Plánované přerušení dodávky vody Kosov u Jihlavy

30.10.2018 od 08:00(skutečnost) do  15:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody v Kosově u Jihlavy z důvodu opravy vodovodního zařízení. Náhradní zdroj vody: cisterna s pitnou vodou bude přistavena vedle objektu Kosov 9 Bližší informace: +420 605 209 607

09 říjen

Plánované přerušení dodávky vody Kosov u Jihlavy

24.10.2018 od 08:00(skutečnost) do  17:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody v Kosově u Jihlavy z důvodu opravy vodovodního zařízení. Náhradní zdroj vody: cisterna s pitnou vodou bude přistavena vedle objektu Kosov 9 Bližší informace: +420 605 209 607

08 říjen

VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody zahrádkářská oblast mezi Pístovskými rybníky a Maškovým rybníkem

29.10.2018 od 08:00(skutečnost) do  20:00 (předpoklad) plánované přerušení dodávky vody  v zahrádkářské oblasti mezi Pístovskými rybníky a Maškovým rybníkem (čp. 55,E4,E5,E9,E10,E12,E13,E15,E24,E35,E37) z důvodu přeložky vodovodního potrubí DN 300 LT v rámci výstavby Obchodního centra Jihlava, lokalita Pelhřimovská. Náhradní zdroj vody na vyžádání. Informace na tel.: 567 569 204

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

565 597 508

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.