• JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život
  • JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
    JVAK
    Voda je náš život

Splašková kanalizace Zborná – stavební práce zahájeny 9.11.2015 Výstavba nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace a tří přečerpávacích stanic s napojením na kanalizační síť města Jihlavy.

Představení společnosti JVAK

Hlášení poruch

731 637 759

Havarijní linka nonstop.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Březinova, Jihlava

21.11.2016 od 12:15 (skutečnost) do 14:00  (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Březinova č. o. 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody ulice Vrchlického, ulice 17. Listopadu

7.11.2016 od 08:00 (skutečnost) do 11:00  (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Vrchlického č. 37-39-41-43, č. 51-53-55, ulice 17. Listopadu č. 10,12,14,16,18,20,22, vila Eden, areál vojsko z důvodu havárie vodovodu – oprava poruchy.

VAS, a. s. – plánovaná odstávka dodávky vody Pístov

7.11.2016 od 08:00 (skutečnost) do 14:00  (předpoklad) přerušení dodávky vody Pístov čp. 18,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,43 + RD ve stavbě na poz. parc. č. 150 z důvodu přeložky vodovodního řadu. Náhradní zdroj vody – cisterna 3 m3.

Aktuality

28 listopad

VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody Popice, Jihlava

29.11.2016 od 08:00 (skutečnost) do 11:00  (předpoklad) přerušení dodávky vody Popice z důvodu napojení nového vodovodního řadu.

21 listopad

Splašková kanalizace Zborná – stavební práce zahájeny 9.11.2015

Výstavba nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace a tří přečerpávacích stanic s napojením na kanalizační síť města Jihlavy.

21 listopad

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ slavnostní zahájení stavby 13.4.2016

18.11.2016 Bylo provedeno finální zastřešení konstrukce ČOV, pokračují práce na stoce C od šachty C04 po i proti toku. Byly provedeny finální asfaltové vrstvy na komunikaci od šachty B01 po B14. 14.11.2016 Byly zahájeny práce na konstrukci ČOV. Ćást komunikací nad stokou B je připravená k pokládce asfaltových vrstev. 9.11.2016 Byly zahájeny práce na stoce […]

28 červen

Pondělí 4.7.2016 zavřeno!

V pondělí 4.7.2016 bude společnost Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s. zavřena. Od čtvrtka 7.7.2016 opět normální provoz viz. otevírací doba.

Odběratelé

Kromě dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se společnost vyjadřuje k záměrům drobných stavebníků, ke stavbě rodinných domů, chat, chalup, ale i podnikatelským záměrům drobných živnostníků.

Společnost JVAK, která v současnosti dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody z domácností se také, mimo jiné, vyjadřuje k podnikatelským záměrům jak malých živnostníků, tak velkých firem v územní působnosti města Jihlavy, a to ve všech úrovních stavebního řízení.

Společnost JVAK nabízí službu provozování vodovodů a kanalizací pro samostatné obce, nyní provozuje vodovody a kanalizace v příměstských částech Jihlavy - Kosov, Zborná, Heroltice, Henčov.

565 597 508

Zákaznická linka Po-Pa, 8:00-14:00.