VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody Popice, Jihlava

VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody Popice, Jihlava

29.11.2016 od 08:00 (skutečnost) do 11:00  (předpoklad) přerušení dodávky vody Popice z důvodu napojení nového vodovodního řadu.