VAS, a. s. – přerušení dodávky vody – přeložka vodovodu v rámci stavby Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská

VAS, a. s. – přerušení dodávky vody – přeložka vodovodu v rámci stavby Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská

9.8.2018 od 7:00 hod. (skutečnost) do 17:00 hod. (předpoklad) - zůstává bez vody ulice Žižkova 109a, 111 (Lapek, a. s.), 118,129,131,133


9.8.2018 od 7:00 hod. (skutečnost) do 17:00 hod. (předpoklad) přerušení dodávky vody z důvodu  přeložky vodovodu v rámci stavby Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků. Přistaveny cisterny.

Informace na vodárenském dispečinku tel.: 567 569 204

Bez vody zůstává ulice Žižkova 109a, 111 (Lapek, a. s.), 118,129,131,133