Předání staveniště a slavnostní zahájení stavby „Odkanalizování Heroltic“

Předání staveniště a slavnostní zahájení stavby „Odkanalizování Heroltic“

Dne 26.9.2018 v dopoledních hodinách, od 10:30 hod., proběhne předání staveniště zhotoviteli pro výstavbu splaškové kanalizace a ČOV v Herolticích.

Současně ve stejný den v odpoledních hodinách, od 15:30 hod., proběhne na místě samém slavnostní zahájení výstavby splaškové kanalizace a ČOV v Herolticích s tím, že bude za přítomnosti představitelů Statutárního města Jihlavy, jako investora stavby, zástupců společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. jako manažera projektu a zástupců sdružení  „Společnost ECS + VHS stavby + VHZ DIS – Heroltice“ jako zhotovitele, poklepán základní kámen čistírny odpadních vod.