Informace – nové smlouvy

Informace – nové smlouvy

Vážení spoluobčané,

jak Vás vedení města Jihlavy informovalo již na přelomu let 2018/2019, Krajský úřad Kraje Vysočina a Ministerstvo zemědělství na návrh města zrušily povolení k provozování části jihlavských vodovodů a kanalizací dosavadnímu provozovateli – obchodní společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s. (VAS) a zároveň Magistrát města Jihlava určil následně tyto vodovody a kanalizace k provozování naší společnosti – Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. (JVAK)

 Na nás se v poslední době obracíte s tím, že jste od Vodárenské akciové společnosti, a.s. dostali vyúčtování vodného a stočného za rok 2018 a spolu s tím i dopis, že její smlouvy s odběrateli skončily ke dni 31.12.2018.

Ujišťujeme Vás, že změna provozovatele nemá a nebude mít vůbec žádný vliv na Vašem zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

Společnost Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. řádně provozuje městské vodovody a kanalizace od 1.1.2019, a proto nemusíte mít strach o dodávky pitné vody.

 V nejbližší době s Vámi uzavřeme novou smlouvu. Pro více informací můžete volat na tel. číslo 565 597 508 nebo psát na email: info@jvak.cz

Pro uzavírání smluv můžete volat na tel. 565 597 577 nebo tel. 565 597 588.