Oznámení

Oznámení

Vážení občané a smluvní partneři,

na základě rozhodnutí statutárního města Jihlavy o předání části infrastrukturního majetku města (část vodovodů a kanalizací, tzv. majetku s právem hospodaření) a současně rozhodnutí o ukončení  veřejné služby nařízené provádět společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. (dále JVAK) na tomto majetku statutárního města Jihlavy, byl výše uvedený majetek předán do provozování Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Jihlava, Žižkova ul. (dále VAS),  Tímto vás informujeme, že od 20.12.2019 již nezajišťujeme v některých lokalitách dodávky pitné vody z veřejného vodovodu a/nebo odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace. O jakou službu, tedy dodávku pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod, se konkrétně jedná ve vaší lokalitě (ulici) poznáte z vyúčtování (faktury) za rok 2019, které vám bylo nebo bude zasláno. Služba, která přechází na VAS je námi účtována pouze k datu 19.12.2019, od 20.12.2019 bude již účtována VAS, na kterou se již obracejte s platbou záloh na tyto služby pro rok 2020. Současně vás žádáme o ukončení zasílání zálohových plateb na účet společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. (JVAK) s tím, že došlé zálohy vám budou vráceny zpět.

Služba, která zůstává na JVAK  je na vyúčtování (faktuře) účtována do 31.12.2019.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 565 597 508.

S pozdravem

 

 

Ing. Zbyněk Morkus, v.r.

Výrobní náměstek

na základě Pověření k zastupování

 V Jihlavě dne: 16.1.2020