Aktuality

15 březen

Záznam o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Záznam o poskytnutí informací dle Zákona č. 106_1999 Sb. Žádost o poskytnutí informací – Mareš Zápis z jednání 13.1.2021 Zápis představenstva 4.2.2021 Usnesení ze 61. schůze Rady města Usnesení ze 62. schůze Rady města Příloha k usnesení č. 82_21-RM Příloha k usnesení č. 83_21-RM Příloha k usnesení č. 84_21-RM Příloha k usnesení č. 134_21-RM Příloha […]

08 únor

Oznámení o zahájení likvidace společnosti k 1.1.2021

Společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. vstoupila do likvidace k datu 1.1.2021. Likvidátorem společnosti byl ustanoven Mgr. Lukáš Hojdn, LL. B., advokát a insolvenční správce ze společnosti UP legal, Francouzská 299/98, 101 00, Praha 10.

30 září

Uzavření provozovny JVAK pro veřejnost od 14.9.2020

Uzavření provozovny Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. pro veřejnost  

15 červenec

Informace pro odběratele – změna ceny vodného a stočného od 1.7.2020

Od 1.7.2020 dochází ke změně ceny vodného a stočného viz. odkaz na webovou stránku: Vodné + stočné 2020 Rovněž můžete kalkulaci cen pro vodné a stočné 2020 najít na úřední desce Magistrátu města Jihlavy vyvěšenou dne 1.7.2020. Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020

16 leden

Oznámení

Vážení občané a smluvní partneři, na základě rozhodnutí statutárního města Jihlavy o předání části infrastrukturního majetku města (část vodovodů a kanalizací, tzv. majetku s právem hospodaření) a současně rozhodnutí o ukončení  veřejné služby nařízené provádět společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. (dále JVAK) na tomto majetku statutárního města Jihlavy, byl výše uvedený majetek předán do provozování […]

25 červen

Informace pro odběratele – změna ceny vodného a stočného od 1.7.2019

Od 1.7.2019 dochází ke změně ceny vodného a stočného viz. odkaz na webovou stránku: Vodné + stočné 2019 Rovněž můžete kalkulaci cen pro vodné a stočné 2019 najít na úřední desce Magistrátu města Jihlavy vyvěšenou dne 19.6.2019. Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019

11 červenec

Informace pro odběratele – změna ceny stočného pro rok 2018

Od 1.7.2018 dochází ke změně ceny stočného viz. odkaz na webovou stránku: Vodné + stočné 2018 Rovněž můžete kalkulaci cen pro vodné a stočné 2018 najít na úřední desce Magistrátu města Jihlavy vyvěšenou dne 29.6.2018.

10 leden

Odečty vodoměrů Kosov u Jihlavy, Handlovy Dvory, Hruškové Dvory

Ve středu 17.1.2018 (od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Kosově u Jihlavy, Handlových Dvorech a Hruškových Dvorech pro zúčtování vodného a stočného za rok 2017.

10 červenec

Splašková kanalizace Zborná

13.7.2017 v 8.00 hodin proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby betonové gravitační opěrné zdi u ČS3 ve Zborné.