Aktuality

10 leden

Odečty vodoměrů Horní Kosov (Kaskáda)

V pondělí 22.1.2018 (od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Horním Kosově v Jihlavě (Kaskáda) pro zúčtování vodného a stočného za rok 2017.

10 leden

Odečty vodoměrů Kosov u Jihlavy, Handlovy Dvory, Hruškové Dvory

Ve středu 17.1.2018 (od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Kosově u Jihlavy, Handlových Dvorech a Hruškových Dvorech pro zúčtování vodného a stočného za rok 2017.

21 září

VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody Pávovská – Jihlava

5.10.2017 od 08:00(skutečnost) do  12:00 (předpoklad) přerušení dodávky vody ulice Pávovská 25c, SPŠTA, Pávovská truhlářství, Pávovská novostavba p. Koten.  Důvodem výluky je rekonstrukce (zkapacitnění) vodovodní přípojky pro Střední průmyslovou školu technickou a automobilní (vysazení odbočky DN 90). Informace na vodárenském dispečinku tel.: 567 569 204

13 září

„Splašková kanalizace a ČOV Henčov“

Kolaudační souhlas s užíváním stavby Splašková kanalizace Henčov a rozhodnutí o zkušebním provozu ČOV Henčov

10 červenec

Splašková kanalizace Zborná

13.7.2017 v 8.00 hodin proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby betonové gravitační opěrné zdi u ČS3 ve Zborné.

23 červen

Změna ceny vodného a stočného od 1.7.2017

Cenová tabulka pro vodné a stočné 2017

14 červen

VAS, a. s. – plánované přerušení dodávky vody ul. Mošnova, ul. Vojanova – Jihlava

15.6.2017 od 08:00 (skutečnost) do  12:00 (předpoklad) plánované přerušení dodávky vody ulice Mošnova č.: 2,4,6,19,21,23,25 a ulice Vojanova č.: 16,18,20. Náhradní zdroj vody.

04 duben

Dopravní opatření Henčov

Ve dnech 6.4. až 17.4.2017 bude uzavřen průjezd místní částí města Jihlavy Henčovem pro veškerou dopravu z důvodu provádění prací souvisejících s budováním nové splaškové kanalizace – pokládka nového asfaltového povrchu komunikace od požární nádrže k nové ČOV (směr výpadovka na Brno) a od požární nádrže k letišti (směr skládka SMJ). Vše bude řádně vyznačeno […]

05 leden

Odečty vodoměrů Horní Kosov, Hruškové Dvory – Jihlava

V pondělí 9.1.2017 (od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Horním Kosově v Jihlavě (Kaskáda) a Hruškových Dvorech u Jihlavy pro zúčtování vodného a stočného za rok 2016.  

02 leden

Odečty vodoměrů Kosov u Jihlavy

Ve středu 4.1.2017 (od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:30 hodin) proběhnou odečty vodoměrů v Kosově u Jihlavy pro zúčtování vodného a stočného za rok 2016