GDPR

GDPR

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), vstupují v platnost nové zásady zpracování a ochrany osobních údajů. Rádi bychom Vás v této souvislosti ujistili, že Vaše osobní data, která jste nám poskytli v souvislosti se zásobováním pitnou vodou nebo odváděním odpadních vod jsou zpracovávána a chráněna v souladu s právní úpravou účinnou od 25. 5. 2018.

Poučení o svých právech a povinnostech při zpracování a ochraně osobních údajů najdete v odkazu „GDPR“

Žádost subjektu údajů o výkon práva týkajícího se osobních údajů zpracovávaných správcem společnosti JVAK a. s.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Informační memorandum pro zaměstnance