Přezkoušení vodoměru

Přezkoušení vodoměru

Zde máte možnost vyplnit žádost o přezkoušení vodoměru a následně ji zaslat poštou nebo donést osobně na adresu Jihlavské vodovody a kanalizace a. s., Komenského 1, Jihlava 586 01 nebo emailem info@jvak.cz.

Žádost o přezkoušení vodoměru