Služby

Služby

Společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. zajišťuje provozování veřejných vodovodů a kanalizací a služby s tím spojené. Zabezpečuje dodávku pitné vody spotřebiteli, odvádění a čištění odpadních vod.