Orgány společnosti

Orgány společnosti

Valná hromada:

Valnou hromadu tvoří dle Zákona 128/2000 Sb. v platném znění Rada města Jihlavy

 • MgA. Karolína Koubová, primátorka
 • Mgr. Petr Ryška, náměstek primátorky
 • Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky
 • Ing. arch. Martin Laštovička, náměstek primátorky
 • Bc. Daniel Škarka, uvolněný člen RM
 • Ing. arch. David Beke
 • Mgr. Silvie Čermáková
 • Libor Kuchyňa
 • Ing. Jaroslav Vymazal, uvolněný člen RM

 

Představenstvo:

 • Ing. Jiří Šlejtr, předseda představenstva
 • Bc. Patrik Priesol, DiS., člen představenstva
 • Bc. Daniel Škarka, člen představenstva

 

Dozorčí rada:

 • Ing. arch. Martin Laštovička, předseda dozorčí rady
 • MgA. Karolína Koubová, člen dozorčí rady
 • Ing. Hana Šíma, člen dozorčí rady