Orgány společnosti

Orgány společnosti

Valná hromada:

Valnou hromadu tvoří dle Zákona 128/2000 Sb. v platném znění Rada města Jihlavy

 • MgA. Karolína Koubová, primátorka
 • Mgr. Petr Laštovička, náměstek primátorky
 • Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky
 • Ing. Jaromír Kalina, náměstek primátorky
 • Bc. Daniel Škarka, uvolnění člen RM
 • Ing. arch. David Beke
 • Mgr. Silvie Čermáková
 • Libor Kuchyňa
 • Ing. Jaroslav Vymazal

 

Představenstvo:

 • Mgr. Petr Laštovička, předseda představenstva
 • Ing. Jaromír Kalina, člen představenstva
 • Ing. Miroslav Tomanec, MBA, člen představenstva

 

Dozorčí rada:

 • Martin Burian, člen dozorčí rady
 • Mgr. Eva Decroix, člen dozorčí rady
 • Ing. arch. Martin Laštovička, člen dozorčí rady