Voda

Voda

Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. přivádí vodu do vašich domácností a firem na území města Jihlavy . Pro nás, žijící ve střední Evropě, je tekoucí voda  a fungující kanalizace samozřejmostí. Vodu podvědomě považujeme za něco, co je nám neustále k dispozici – stačí otočit kohoutkem. Díky této  „samozřejmosti“ jsme na světě tou šťastnější menšinou. Většina lidstva řeší s pitnou vodou mnohem větší problémy.

 Pitná voda

Cesty vody musí projít procesem různých činností, abyste na jeho konci obdrželi kvalitní a dobrou pitnou vodu.

Na počátku je vhodný zdroj vody v přírodě, ze kterého se voda odebírá a postupuje proces úpravy, při kterém se zbaví nežádoucích nečistot a vydesinfikuje tak, aby splňovala normu pro pitnou vodu. Z úpravny vody se již pitná voda rozvádí prostřednictvím vodovodních sítí ve městech a obcích až k jednotlivým domům a bytům. Dodávaná pitná voda z kohoutku takzvaně kohoutková má vysokou jakost a je pravidelně kontrolována.

slider-13

Odpadní vody

Tak jako voda z přírody se musí upravit na pitnou a dopravit až do domácností, tak i po jejím použití je třeba odpadní vody z domácností i průmyslu odvést, vyčistit a vrátit zpět do přírody.

Voda z umyvadel, toalet a jiných odpadů odtéká kanalizací do čistírny odpadních vod, kde se z ní odstraní veškeré nežádoucí znečištění a vypustí se zpět do vodních toků. Účinnost čištění odpadních vod se neustále zvyšuje, což má příznivý dopad na čistotu toků i životní prostředí celkově.

slider-11