Realizovaná

Realizovaná

Projektová dokumentace na napojední vodovodu v příměstské části Jihlava – Zborná na skupinový vodovod

Výběrové řízení na pozici výkonného ředitele JVAK

 

Splašková kanalizace Zborná

Slavnostní zahájení stavby „Splašková kanalizace Zborná“

 

Splašková kanalizace a ČOV Henčov

 

Oprava kanalizace ve vnitrobloku J. Masaryka 36 – Komenského 33

 

Rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Havířská 33 Jihlava

 

 MĚSTO JIHLAVA,ul. BRNĚNSKÁ,ul. KŘIŽÍKOVA, REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

  • "MĚSTO JIHLAVA,ul. BRNĚNSKÁ,ul. KŘIŽÍKOVA, REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU" - výkon koordinátora BOZP
  • "MĚSTO JIHLAVA,ul. BRNĚNSKÁ,ul. KŘIŽÍKOVA, REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU" - zajištění technického dozoru stavebníka