V realizaci

V realizaci

Odkanalizování Heroltic

Stavba byla předána Statutárnímu městu Jihlava, odboru rozvoje města.