VODNÉ + STOČNÉ – cena

VODNÉ + STOČNÉ – cena

Vodné a stočné od 1.7.2020

Cena V + S 07/2020 – 06/2021
Cena bez DPH (Kč/m3)
Cena s DPH (10%) (Kč/m3)
Voda pitná (vodné) 45,70 50,27 
Voda odkanalizovaná (stočné) 34,39 37,83
Celkem cena vody 80,09 88,10 

 

Kalkulace vodného a stočného pro rok 2020

Vývoj vodného a stočného 2016 – 2020 včetně DPH

 

Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody z veřejného vodovodu  a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Cena vody je jednotná jak pro domácnosti, tak pro firmy, města a obce. Základní měrnou jednotkou vody je 1 litr. Ve vodárenství se spotřeba měří a fakturuje na metry krychlové (též kubické), značí se m3. Jeden kubický metr (m3) představuje 1 000 litrů vody.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Vodné a stočné 2019

Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019

Vodné a stočné 2018

Kalkulace vodného a stočného na rok 2018

Vodné a stočné 2017

Kalkulace vodného a stočného pro rok 2017

Vodné a stočné 2016

Kalkulace vodného a stočného na rok 2016

Vodné a stočné 2015

Kalkulace vodného a stočného na rok 2015

Vodné a stočné 2014

Vysvětlení položek ceny ke stažení zde Kalkulace vodného a stočného na rok 2014,

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2014

 

Bez názvu