VODNÉ + STOČNÉ – cena

VODNÉ + STOČNÉ – cena

Vodné a stočné od 1.7.2017

Cena V + S pro rok 2017
Cena bez DPH (Kč/m3)
Cena s DPH (Kč/m3)
Voda pitná (vodné) 42,26 48,60
Voda odkanalizovaná (stočné) 30,61 35,20
Celkem cena vody 72,87 83,80

 

Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody z veřejného vodovodu  a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Cena vody je jednotná jak pro domácnosti, tak pro firmy, města a obce. Základní měrnou jednotkou vody je 1 litr. Ve vodárenství se spotřeba měří a fakturuje na metry krychlové (též kubické), značí se m3. Jeden kubický metr (m3) představuje 1 000 litrů vody.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Vodné a stočné 2016

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016

Vodné a stočné 2015

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015

Vodné a stočné 2014

Vysvětlení položek ceny ke stažení zde Kalkulace vodného a stočného na rok 2014,

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2014