Způsob platby

Způsob platby

Bezhotovostní platba

Číslo účtu pro vodné a stočné:      

ČSOB Jihlava, č.ú.255 065 594/0300

  • Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s.
  • Trvalý příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává bance trvalý podnět k pravidelným platbám – zálohám ve prospěch účtu vodáren. Odběratel musí provést změnu trvalého příkazu v případě změny výše zálohy.
  • Inkaso SIPO – tento způsob placení je nejvhodnější formou úhrady u fyzických osob. Při používání SIPO je nejdůležitějším údajem tzv. spojovací číslo, kterým je identifikován plátce. K zavedení platby slouží Přihláška k platbě přes SIPO. 
  • Příkaz k inkasu –  spolu s párovým povolením inkasa, je bezhotovostní platební metoda umožňující příkazci čerpat peníze z jiného bankovního účtu ve prospěch svého účtu.

Hotovostní platba

  • Hotově – na provozovně společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a. s., Komenského 1, 586 01 Jihlava

penízky